Mai ige(idézet)-2019.02.28.

"Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél." /Példabeszédek 18:24/

Mai ige(idézet)-2019.02.27.

"Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal." /Példabeszédek 16 : 8/

Mai ige(idézet)-2019.02.26.

"Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát." /Máté Evangyélioma 12 : 33/

Mai ige(idézet)-2019.02.25.

"Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté." /Ésaiás könyve 53 : 4-6/

Mai ige(idézet)-2019.02.24.

"Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének ! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt !" /Ésaiás könyve 9 : 6-7/

Mai ige(idézet)-2019.02.23.

"Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek." /Példabeszédek 14 : 34/