Mai ige(idézet)-2019.08.31.

"Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét." /Ésaiás könyve 57 : 15/

Mai ige(idézet)-2019.08.30.

"Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat:" / A Zsidókhoz Írt Levél 12:14 /

Mai ige(idézet)-2019.08.29.

"Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai." /Pál levele a Rómabeliekhez 8:14/

Mai ige(idézet)-2019.08.28.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék." /Pál levele az Efézusbeliekhez 2 : 8-9/

Mai ige(idézet)-2019.08.27.

"És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." /Pál levele a Rómabeliekhez 12 : 2/

Mai ige(idézet)-2019.08.26.

"És amikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket: Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak." /János Evangyélioma 20 : 22-23/