Mai ige(idézet)-2019.03.19.

"Ekkor gyermekeket hozának hozzá, hogy illesse meg őket; a tanítványok pedig feddik vala azokat, akik hozák. Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen sem megy be abba. Aztán ölébe vevé azokat, és kezét rájok vetvén, megáldá őket." /Márk Evangyélioma 10 : 13-16/

Mai ige(idézet)-2019.03.18.

"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet." /Példabeszédek 4 : 23/

Mai ige(idézet)-2019.03.17.

"Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért." /Márk Evangyélioma 10 : 45/

Mai ige(idézet)-2019.03.16.

"Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol." /Máté Evangyélioma 12 : 30/

Mai ige(idézet)-2019.03.15.

"És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek." /Máté Evangyélioma 21 : 22/

Mai ige(idézet)-2019.03.14.

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." /Máté Evangyélioma 5 : 14-15/