Mai ige(idézet)-2019.07.31.

"És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik." /Márk Evangyélioma 16 : 15-16/

Mai ige(idézet)-2019.07.30.

"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az." /Lukács evangyélioma 16 : 10/

Az Istennek teljes beszéde

Mai ige(idézet)-2019.07.29.

"A hamis tanú büntetetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul." /Példabeszédek 19 : 5/

Mai ige(idézet)-2019.07.28.

"Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira." /Pál II. levele a Korinthusbeliekhez 3 : 3/

Mai ige(idézet)-2019.07.27.

"A hivő ember bővelkedik áldásokkal; de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad." /Példabeszédek 28 : 20/