Köszöm, hogy velem inádkoztál

Imák / Prayers.-2020.07.30.

https://gyorgyhegedus.blogspot.com/2020/07/imak-prayers-20200730.html

A sátán kiűzése / Expulsion of Satan (Ima)

Távozz tőlem sátán, távozzanak a démonjaid, bukott angyalaid, gonosz szellemeid, a testemből, lelkemből, szellememből, szívemből, otthonomból, az otthonom összes lakójából, a Jézus Krisztus nevében parancsolom! Ámen! Depart from me, Satan, depart from your demons, your fallen angels, your evil spirits, from my body, my soul, my spirit, my heart, my home, all the inhabitants of my home, in the name of Jesus Christ! Amen!

Megtérési ima / Prayer of conversion

                                           Üdvözőllek benneteket! / Welcome! 

Ezt a megtérési imát azért írtam, hogy ha szeretnéd befogadni az életedbe Jézust, akkor lehetőséged legyen megtenni, akár azonnal is. Fontos, hogy hittel mond el! 

I wrote this conversion prayer so that if you want to embrace Jesus in your life, you will have the opportunity to do it right away. It is important that you speak with faith! 

DRÁGA ÚR JÉZUS! SZÜKSÉGEM VAN RÁD! SAJNÁLOM,HOGY MEGSZEGTEM A TÖRVÉNYEIDET. KÉRLEK, BOCSÁSS MEG NEKEM. KÖSZÖNÖM, HOGY MEGHALTÁL ÉRTEM A KERESZTEN. A VÉREDDEL TÖRÖLD EL MINDEN VÉTKEMET. KINYITOM ÉLETEM KAPUJÁT,ÉS BEFOGADLAK TÉGED,MINT URAMAT ÉS MEGVÁLTÓMAT. KÉRLEK,IRÁNYÍTSD AZ ÉLETEMET, ÉS TÉGY OLYANNÁ,AMILYENNÉ TE AKAROD,HOGY LEGYEK. ÁTADOM NEKED A LELKI FÁJDALMAIMAT IS,KÉRLEK,VEDD EL TŐLEM. KÖLTÖZZ A SZÍVEMBE, TÖLTS BE A TE SZENT LELKEDDEL, ÉS LÉGY AZ ÉLETEM RÉSZE. BOCSÁSD MEG A BŰNEIMET,ÉS VIGYÉL A MENNYBE. A JÉZUS NEVÉBEN KÉREM, ÁMEN! 

Dear Lord JESUS! I Need you! Sorry for breaking your laws. Please forgive me. Thank you for death for the cross. Clear all my false with your blood. I open the gate of my life and receive you as my master and redemeer. Please control my life, so that I can be as you wish. I'll give you my spiritual pain, too, please take it from me. Move to my heart, fill it with your Holy Soul, and be a part of my life. Forgive my sins, and take me to heaven. In the name of Jesus, please, Amen!

Üdvözöllek benneteket! / Welcome!

Üdvözöllek benneteket!

Az a tapasztalatom, hogy az emberekre, egyre nagyobb sátáni és démonikus nyomás nehezedik. Erről tanúskodnak a hozzám beérkezett levelek, amelyekben olyan eseményekről írnak, hogy nagyon nagy erővel támadnak rájuk ezek az erők. Kivédeni nem igazán tudják, ezért kértek tőlem segítséget. Úgy döntöttem, hogy alkalmanként közzé teszek egy egy imát, ami segít távol tartani ezeket a gonosz szellemi erőket. Naponta legalább három alkalommal kell imádkozni (reggel,délben,este). Az első és legfőbb ima a Mi Atyánk! Ez kötelező minden hívő kereszténynek. Ennek hiánya sok problémát okozhat az emberek életében. Fontos, hogy minden esetben hittel imádkozzatok, mert csak így hatásos. Olyan imákat is megosztok veletek, amiket még 2003.-ban adott nekem Isten. És most jöjjön a Mi Atyánk! 

"Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!" /Máté Evangyélioma 6 :9-13/

Welcome!

In my experience, people are under increasing satanic and demonic pressure. This is evidenced by the letters I have received, which describe events that are being attacked with great force by these forces. They don't really know how to fight it, so they asked me for help. I have decided to occasionally publish a prayer that will help keep these evil spiritual powers out. Pray at least three times a day (morning, noon, evening). The first and highest prayer is our Father! This is a must for all Christian believers. Failure to do so can cause many problems in people's lives. It is important to pray with faith in all cases, because that is the only way to be effective. I also share with you the prayers God gave me back in 2003. And now come our Father!

"Therefore pray ye, Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name; Come thy kingdom; and have thy will, as in heaven, also on earth. Give us our daily bread today. And forgive us our trespasses, as we also forgive those who have sinned against us; And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen!" /Matthew Gospel 6: 9-13/