Mai ige(idézet)-2019.10.20.

"Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. Én és az Atya egy vagyunk." /János Evangyélioma 10 : 27-30/

Mai ige(idézet)-2019.10.19.

"Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz." /Példabeszédek 10:24/

Mai ige(idézet)-2019.10.18.

"Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra; Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, Kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet." Pál I. levele Timótheushoz 6 : 17-19/

Mai ige(idézet)-2019.10.17.

"Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában." /Jakab Apostolnak közönséges levele 2:17/

Mai ige(idézet)-2019.10.16.

"Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!"/János Evangyélioma 14 : 27/

Borkai botrány

"Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ." /János Evangyélioma 8 : 7/