Mai ige(idézet)-2019.09.30.

"Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged!" / Példabeszédek 20 : 22/

Mai ige(idézet)-2019.09.29.

"Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét." /Apostolok Cselekedetei 22 : 16./

Mai ige(idézet)-2019.09.28.

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." /Pál levele a Filippibeliekhez 4 : 13/

Mai ige(idézet)-2019.09.27.

"Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok." /Máté Evangyélioma 17 : 5/

Mai ige(idézet)-2019.09.26.

"Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat." /Hóseás könyve 6 : 6/

Mai ige(idézet)-2019.09.25.

"Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." /A Zsidókhoz írt levél 4 : 15-16/