Mai ige(idézet)-2019.05.31.

"Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét." /János Jelenésekről 14:12/

Mai ige(idézet)-2019.05.30.

"Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság." /Pál II. Levele A Korinthusbeliekhez 3 : 17/

Mai ige(idézet)-2019.05.29.

"Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták." / Máté Evangyélioma 7:12/

Mai ige(idézet)-2019.05.28.

"Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik." /Ezékiel könyve 34:16/

Mai ige(idézet)-2019.05.27.

"Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek." /Márk Evangyélioma 9 : 23/

Mai ige(idézet)-2019.05.26.

"Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké." /János Evangyélioma 8 : 51/