Mai ige(idézet)-2019.08.24.

"A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez." /Példabeszédek 26 : 28/

Mai ige(idézet)-2019.08.23.

"Annakokáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel." /Pál levele a Galátzabeliekhez 6 : 10/

Mai ige(idézet)-2019.08.22.

"A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük." /Pál levele a Rómabeliekhez 3 : 31/

Mai ige(idézet)-2019.08.21.

"Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is." /Pál levele a Filippibeliekhez 4 : 12 /

Mai ige(idézet)-2019.08.20.

"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed őket és meg nem találod a veled versengőket; megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én vagyok az urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek ! " /Ésaiás könyve 41 : 10-13/

Mai ige(idézet)-2019.08.19.

"Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem." /A Zsidókhoz írt levél 8 : 10/