Mai ige(idézet)-2019.11.30.

"Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják." /Máté evangyélioma 5 : 8/

Mai ige(idézet)-2019.11.29.

"De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül." /Máté Evangyélioma 24 : 13/

Mai ige(idézet)-2019.11.28.

"Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk." /Zsoltárok könyve 34 : 9-10/

Mai ige(idézet)-2019.11.27.

"Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?!" /Ésaiás könyve 51 : 12/

Mai ige(idézet)-2019.11.26.

"Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait." /Sofóniás könyve 1 : 7/

Mai ige(idézet)-2019.11.25.

"Ímé, felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig aző hite által él." /Habakuk könyve 2 : 4/