Mai ige(idézet)-2019.03.31.

"Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság." /Példabeszédek 15 : 6/

Mai ige(idézet)-2019.03.30.

"Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok." /Máté Evangyélioma 17 : 5 /

Mai ige(idézet)-2019.03.29.

"És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" /Máté evangyélioma 28 : 18-20/

Mai ige(idézet)-2019.03.28.

"Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de az Úr igazgatja annak járását." /Példabeszédek 16 : 9/

Mai ige(idézet)-2019.03.27.

"Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!" /Ésaiás könyve 52 : 7/

Mai ige(idézet)-2019.03.26.

"Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták." /Máté Evangyélioma 7 : 12/