Mai ige(biblia)-2021.03.19.

Jób könyve 8. fejezet. Bildád első beszéde: csak bűnbánat lehet Jób számára a boldogságra vivő út; az istentelenek elvesznek. Akkor felele a sukhi Bildád, és monda: Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél? Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot? Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz; Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon. Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra! Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön. Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?! Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül? Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad. Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész. Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg. Bő nedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén. Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen. Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak! Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból. Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt. Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal. Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.

Ajánló
Kommentek
  1. Én