Mai ige(idézet)-2019.05.15.

“Isten országának eljövetele : Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.” /Lukács Evangyélioma 17 : 20-21/

Ajánló
Kommentek
  1. Én