Mai ige(idézet)-2019.03.14.

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." /Máté Evangyélioma 5 : 14-15/

Mai ige(idézet)-2019.03.13.

"Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel." /Példabeszédek 20 : 13/

Mai ige(idézet)-2019.03.12.

"Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok." /Máté Evangyélioma 7 : 13-15/

Mai ige(idézet)-2019.03.11.

"Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében!" /Máté Evangyélioma 23 : 37-39/

Mai ige(idézet)-2019.03.10.

"És amikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre." /Márk Evangyélioma 2 : 17/

Mai ige(idézet)-2019.03.09.

"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." /Márk Evangyélioma 13 : 31/